Logo One Mind & Body Antwerp
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MIND & BODY ANTWERP

Artikel 1. Definities

1.1.   Onder One Mind & Body Antwerp wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga en coaching

       wordt aangeboden door One Mind & Body Antwerp.

1.2.  Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan door One Mind & Body Antwerp verzorgde lessen, workshops, 

       cursussen, evenementen of vakanties.

1.3.  One Mind & Body Antwerp is een afdeling van de vennootschap YEPMC gcv, met

       maatschappelijke zetel te Ullensstraat 2, 2610 Wilrijk, VAT BE0599804448.

1.4.  Reeksen: een lessen of coachingreeks zoals vermeld in artikel 3.3.

1.5.  Losse les: eenmalige les door de deelnemer te betalen en te volgen les bij One Mind & Body Antwerp.

1.6.  Website: de website van One Mind & Body Antwerp: www.onemind-bodyantwerp.com

1.7.  Verkoopsvoorwaarden: Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1.   Yoga heeft over het algemeen een positieve uitwerking op lichaam en geest, er zijn echter uitzonderingen!

        De deelnemer dient dan ook bij enige twijfel over zijn/haar gezondheid zowel geestelijk als lichamelijk een arts

        en/of specialist te raadplegen alvorens te beginnen met yoga en/of meditatie.

2.2.  One Mind & Body Antwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijke letsel of blessures,

        verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops,

        training en reizen bij, of verzorgd door, One Mind & Body Antwerp.

2.3.  One Mind & Body Antwerp werkt met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit.

        Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop,

        cursus of reis bij, of verzorgd door, One Mind & Body Antwerp aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

       

One Mind & Body Antwerp adviseert het volgende om het risico op een blessure en/of letsel te verminderen:


2.4.  Als je een blessure hebt, of een ander fysiek ongemak, is het jouw verantwoordelijkheid om dit voor aanvang van de les,

        workshop of reis te vermelden aan de docent.

2.5.  Luister goed naar de signalen van je eigen lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

2.6.  Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze goed op.

2.7.  Voer de oefeningen zorgvuldig uit en hou rekening met je fysieke beperkingen.

2.8.  Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

2.9.  Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt alvorens deze oefening fout uit te voeren.

2.10. Voer tijdens je menstruatie geen omgekeerde oefeningen uit.

 

Artikel 3. Losse lessen – reeks -  abonnement

3.1.   Deelnemers kunnen lessen en coachings volgen op basis van losse lessen of per reeks.

3.2.  Losse les: Dit is een eenmalige door de deelnemer te volgen en meteen te betalen les.

3.3.  Een reeks bestaat uit een aantal opeenvolgende lessen of coachings. Deze worden in zijn geheel meteen betaald.

3.4.  Abonnement: een abonnement is geldig voor 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar.

        De aankoop van een abonnement kan enkel online en met een bankdomiciliëring.

        Bij afsluit van een langdurig abonnement ga je ermee akkoord dat er maandelijks een bedrag van je rekening gaat.

        Een abonnement is strikt persoonlijk en onder geen enkele voorwaarde terugbetaalbaar. Verlenging is slechts mogelijk

        onder bepaalde voorwaarden: langdurige blessure of ziekte en met voorlegging van een geldig doktersattest.

3.5.  Voorafgaand aan elke les, workshop of reis dient de deelnemer zich te melden bij One Mind & Body Antwerp.

        Nadat een medewerker van One Mind & Body Antwerp de inschrijving en betaling heeft nagekeken,

        krijgt elke deelnemer een betaalbewijs. Deze dient afgegeven te worden aan de docent als bewijs.

 

Artikel 4. Betaling en prijswijziging

4.1.  Een les, coaching,  workshop of reis moet voorafgaand aan de les,coaching, workshop of reis betaald worden.

4.2. De geldende prijzen staan altijd vermeld op de website. One Mind & Body Antwerp behoud zich het recht voor de prijzen van

       lessen, coachings, workshops, reizen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden altijd op voorhand

       aangekondigd door One Mind & Body Antwerp, en/of via e-mail en/of via de website.

 

Artikel 5. Lesdeelname

5.1.   Na betalen per bankoverschrijving of via de online betalingslink kan u per direct gebruik maken van het door u gekozen

        lesaanbod.

        LET OP! Als je altijd op dezelfde dag en tijd je les wilt blijven volgen, reserveer dan tijdig vooruit!

5.2.  Als een activiteit of les is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst worden geplaatst.

        Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan direct

        na de sluitingsdatum of zo snel mogelijk bericht..


 

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

6.1.   Afmelding van een les of coaching dient uiterlijk 12 uur voordat de les of coaching begint, te worden doorgegeven.

        Bij een te late uitschrijving zal de gemiste les of coaching worden doorgerekend!


6.2.  Een workshop annuleren kan tot 30 dagen voor aanvang.

Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan One Mind & Body Antwerp verschuldigd.

Wanneer je vanwege omstandigheden niet kan deelnemen, vindt er geen restitutie plaats.

Terugbetaling is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden.

Vervanging door iemand anders is, in overleg, eventueel mogelijk. 


6.3.  Een weekend of retreat annuleren kan tot 60 dagen voor aanvang.

Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan One Mind & Body Antwerp verschuldigd.

Wanneer je vanwege omstandigheden niet kan deelnemen, vindt er geen restitutie plaats.

Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden.

Vervanging door iemand anders is, in overleg, eventueel mogelijk.


6.4.  Indien een retreat of reis in of buiten België niet kan doorgaan als gevolg van overmacht,

         kan de aansprakelijkheid niet gesteld worden bij One Mind & Body Antwerp.

         In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde reisvergoeding niet terugbetaald.

6.5.  One Mind & Body Antwerp behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers.

        In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde workshop vergoeding terugbetaald.

6.6. One Mind & Body Antwerp behoudt zich het recht voor de reis te annuleren wegens onvoldoende deelnemers.

        In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde reisvergoeding terugbetaald.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens

7.1.  One Mind & Body Antwerp verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand,

       voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. One Mind & Body Antwerp gaat zorgvuldig met

       deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de GDPR regelgeving.

7.2. One Mind & Body Antwerp gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte

       te brengen van activiteiten van One Mind & Body Antwerp en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

       Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van One Mind & Body Antwerp,

       kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@onemind-bodyantwerp.com. De deelnemer is er van op de

       hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van One Mind & Body Antwerp gebruik kan worden gemaakt.

7.3. One Mind & Body Antwerp geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

       door aan derden.

 

Artikel 8. Huisregels tijdens de yogales

8.1.  Om hygiënische redenen wordt je verzocht om schoeisel uit te doen wanneer je de groepszaal betreedt. 

       Tassen, jassen en andere  eigendommen kan je veilig achterlaten in de kleedruimte.

       One Mind & Body Antwerp is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

8.2  Draag geen sterk ruikende parfums maar gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is gewenst.

        Zorg dat je voor de les niet te zwaar eet. In de studio zijn alle nodige materialen aanwezig.

        Uit oogpunt van hygiëne kan je gebruik maken van een grote handdoek of een eigen yogamat maar dit is niet verplicht.

        Draag gemakkelijk zittende kleding en bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond

        te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen.

8.3. De zaal is een kwartier vóór aanvang van de les toegankelijk! Eerder komen heeft geen zin en zal alleen maar storend zijn

        voor een nog lopende les. Om de lessen ongestoord te kunnen starten wordt je 5 minuten voor een les start in de zaal verwacht.

        De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dan je op tijd bent.

8.4.  Het is aangeraden om niet te drinken tijdens de les.

8.5.  Bij het begin van de les dient de deelnemer zijn/haar mobiele telefoon op stil te zetten of het liefste helemaal uit.

        Dit om zo goed  mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen.

 


VOORWAARDEN DATERING: 4 november 2018